Mon Mur Uri Gusi Jai Lyrics – Papon

Mon Mur Uri Gusi Jai Lyrics | Papon Song – Mon Mur Uri Gusi Jae Album – Junaki Rati (2005) Mon Mur Uri Gusi Jai Lyrics in Assamese মন মোৰ উৰি গুচি যায় (মন মোৰ উৰি গুচি যায় কি জানো পাইয়ো হেৰুৱাই(মন মোৰ উৰি গুচি যায় কি জানো পাইয়ো হেৰুৱাই ফাগুনৰে উৰণীয়া বা অ’ আলসুৱা […]