Tumi Xonsito Lyrics – Bishrut Saikia

Tumi Xonsito Lyrics – sung by Bishrut Saikia, While the Lyrics of this new Assamese song were penned by and composed by Bishrut Saikia.Dakuwal Lyrics - Bishrut Saikia Morom Xodaiye Laage, Tumi Xonsito Lyrics – Bishrut Saikia

Tumi Xonsito Song Details:

Song: Tumi Xonsito
Singer(s): Bishrut Saikia
Musician(s): Bishrut Saikia
Written by: Bishrut Saikia
Label(©):

Tumi Xonsito Lyrics – Bishrut Saikia

 

ক্ষণবোৰ বুটলি হিয়া মোৰ আবেলি
পখী হৈ উৰা মাৰে
প্ৰিয়তমাৰ চিঠিত
ঠিকনা তোমাৰ দেখি।
পদূলিৰ শেৱালিৰ সুবাসে আনে
তোমাৰ স্মৃতিৰ এনাজৰী
শৰতৰ প্ৰতিটো ৰাতি,
শব্দ ধূসৰিত
ছন্দ মোৰ কম্পিত
তোমাৰ মৰমৰ উম
শৰতত বঞ্চিত
মনতে মোৰ তুমি সঞ্চিত!

কিয়নো দুচকুতে
নিৰ্মল হাঁহিৰ ৰঙে,আঁকি যায়
তোমাৰ ছবি
চিত্ৰশালা গঢ়ি
শৰতে দেখা মৰহা পাতৰ হেঁপাহ
জীৱনলে, মোৰো আহে
তোমাক বসন্ত ভাবি,
শব্দ ধূসৰিত
ছন্দ মোৰ কম্পিত
তোমাৰ মৰমৰ উম
শৰতত বঞ্চিত
মনতে মোৰ তুমি সঞ্চিত!

“This is the end of Song Tumi Xonsito Lyrics. If you find any mistakes, then please fill the contact us form with the correct Lyrics.”

Watch the Video of Tumi Xonsito Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *